อบจ.พิษณุโลก จัดแข่งขันเทนนิสยุวชน เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ จังหวัดพิษณุโลก

15

 

อบจ.พิษณุโลก จัดแข่งขันเทนนิสยุวชน เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายมานัส อ่อนอ้าย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเทนนิสยุวชน เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ณ สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกและสนามเทนนิส ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก และชมรมเทนนิสจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมยุวชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง สร้างพื้นฐานในการเล่นกีฬาและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาเทนนิสสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 15 รุ่น ดังนี้ รุ่น อายุไม่เกิน 8 ปีรวม แข่งขันแบบเล่นเกมส์, รุ่น 8 ปีรวม ชาย/หญิง, รุ่น 10 ปี ชาย/หญิง, รุ่น 12 ปี ชาย/หญิง, รุ่น 14 ปี ชาย/หญิง, รุ่น 16 ปี ชาย/หญิง, รุ่น 18 ปี ชาย/หญิง, รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง, รุ่นทั่วไป (มือใหม่) ชาย/หญิง, รุ่น 40 ปี ชาย/หญิง, รุ่น 45 ปี ชาย, รุ่น 50 ปี ชาย, รุ่น 55 ปี ชาย, รุ่น 60 ปี ชาย และรุ่น 65 ปี ชาย โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก

Comments

comments

Comments are closed.