เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์จัดคาราวานท่องเที่ยวเชิงนิเวศทัวร์สวนผลไม้พร้อมซื้อทุเรียนหลง-หลินลับแลกับชาวสวนโดยตรง

04

 

เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์จัดคาราวานท่องเที่ยวเชิงนิเวศทัวร์สวนผลไม้พร้อมซื้อทุเรียนหลง-หลินลับแลกับชาวสวนโดยตรง
เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.61 จาการเปิดเผยของ นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่าทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดของผลไม้อำเภอลับแล โดยการจัดคาราวานรถยนต์ออฟโรดท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือเชิงเกษตรขึ้น โดยมอบหมายให้ ว่าที่พันตรีนคร โฆษชุณหนันท์ หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วย นางทรงพร อ้อมค้อม เกษตรอำเภอลับแล นำนักท่องเที่ยวจากจังหวัดพะเยาที่ได้เดินทางโดยการขับรถยนต์จากจังหวัดพะเยามุ่งสู่จังหวัดอุตรดิตถ์โดยผ่านเส้นทางจังหวัดแพร่โดยแวะนมัสการพระธาตุช่อแฮต่อจากนั้นก็เดินทางโดยใช้เส้นทางสายภูพญาพ่อซึ่งแถวนั้นก็จะเป็นสวนลิ้นจี่ของชาวบ้านและแวะพักผ่อนค้างคืนที่แพของพี่น้องชาวบ้านอำเภอท่าปลาเพื่อทานอาหารประเภทปลาจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ หลังจากนั้นก็เดินทางไปสู่อำเภอลับแลเพื่อขับรถเข้าชมสวนผลไม้ที่อยู่บนภูเขากินได้ของชาวสวนอำเภอลับแลและแวะจุดสูงสุดของอำเภอลับแลคือยอดดอยม่อนผักกูดที่เป็นจุดเชื่อมต่อเขตแดนระหว่าง 3 จังหวัดคือจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่และจังหวัดสุโขทัย และในจุดดังกล่าวนักท่องเที่ยวจะได้ชมหลักหมุดแผนที่ทางทหารตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ผู้เฒ่าผู้แก่ชาวตำบลแม่พูลกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ทหารในสมัยนั้นได้มาว่าจ้างให้ชาวบ้านตำบลแม่พูลช่วยขนหินขนทรายเดินทางด้วยเท้าเพื่อขึ้นไปก่อสร้างหลักหมุดดังกล่าวพร้อมกับบอกว่าทหารจะมาตั้งฐานปืนใหญ่ที่นี่แต่ก็ไม่ได้มีการก่อสร้างฐานปืนใหญ่แต่อย่างใดจนสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลงก็คงมีแต่หมุดแผนที่ดังกล่าวที่อยู่มาจนถึงปัจจุบัน หลังจากนั้นบรรดานักท่องเที่ยวได้ซื้อทุเรียนหลง-หลินลับแลกับพี่น้องชาวสวนโดยตรงในราคาที่เป็นกันเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางแต่อย่างใด  –  ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.