สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ขานรับนโยบายตรวจเข้มสถานที่ผลิตเครื่องสำอางภายในจังหวัดพิษณุโลก หากฝ่าฝืนลงโทษหนัก

Set of decorative cosmetic. Powder, concealer, eye shadow brush, blush, foundation.

Set of decorative cosmetic. Powder, concealer, eye shadow brush, blush, foundation.

 

สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ขานรับนโยบายตรวจเข้มสถานที่ผลิตเครื่องสำอางภายในจังหวัดพิษณุโลก หากฝ่าฝืนลงโทษหนัก

            นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศยกระดับสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางทั่วประเทศ ทั้งรายเก่าและรายใหม่ และปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้มอบนโยบายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเข้มงวดลงพื้นที่ตรวจสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อให้สถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และสามารถแข่งขันกันได้ในระดับสากล อีกทั้งเป็นทั้งการยกระดับความปลอดภัยให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

 

53

 

            ดังนั้นที่ผ่านมาทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จึงได้มอบหมายให้เภสัชกรหญิงอัปสร บุญยัง หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง ณ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ตั้งอยู่เลขที่ 104 ม.1 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง  จ.พิษณุโลก ภายหลังการตรวจประเมินพบว่าสถานที่ดังกล่าวผ่านเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ.2561 ดังนั้น จึงขอให้สถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางภายในจังหวัดพิษณุโลกปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฯฉบับใหม่ หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามประกาศฯ จะดำเนินการเพิกถอนใบรับจดแจ้ง รวมทั้งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาท

 

52

 

           นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต่อไปว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะเร่งดำเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางภายในจังหวัด จำนวน 244 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561ส่วนผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางรายใหม่ จะต้องได้รับการตรวจสถานที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อนการอนุญาตจดแจ้งผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง

            ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศฯ หากประสงค์จะยกเลิกการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง ให้มาแจ้งยกเลิกโดยเร็ว และหากต้องการที่จะดำเนินการต่อ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการแก้ไขปรับปรุงสถานที่ ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.