อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีประดับพระเกี้ยวให้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

28

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีประดับพระเกี้ยวให้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

   วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประดับพระเกี้ยวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ โดยมี ดร.ปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี และมี นายวิโรจน์ รอดสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อมอบพระเกี้ยว อันเป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ และให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ตลอดจนเพื่อเป็นเครื่องประกันมาตรฐานการปฏิบัติที่ถูกต้องให้เป็นไปตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ “ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม” โดยในปีการศึกษา 2561 นี้มีนักเรียนที่มีคุณสมบัติสมควรเข้าพิธีประดับพระเกี้ยว จำนวนทั้งสิ้น 436 คน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 426 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 10 คน สำหรับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา มาเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2546 โดย ฯพณฯ ปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น เพื่อให้นักเรียนส่วนภูมภาคได้มีโอกาสศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร.

Comments

comments

Comments are closed.