อุตสาหกรรม น่าน ระดมพลสินค้าสู่เมืองสองแคว

17
อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออก เพื่อกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องประดับผ้าทอล้านนาตะวันออก
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น ณ.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก นายเกรียงวิทญ์ เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTRN LANNA FASHION LIFESTYLE โดยมีนายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน พร้อมด้วยกลุ่มสินค้าภาคเหนือตอนบน 2 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย เป็นที่ยอมรับของคนไทยและชาวต่างประเทศรวมถึงทั้งสินค้า OTOP เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีดีไซน์ที่ทันสมัยแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ด้วยศักยภาพของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน มีทุนวัตถุดิบที่สำคัญของอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมทั้งยังมีความหลากหลายของรูปแบบอย่างสวยงามด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้านหัตถศิลป์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ทรงคุณค่า
ดังนั้นในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการเครื่องประดับและผ้าทอของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดน่านโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมแสดงสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTRN LANNA FASHION LIFESTYLE ตามโครงการบูรณาการด้านการค้าการลงทุนกิจกรรมหลักของการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาสู่ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2561 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายนถึง 1 กรกฎาคม 2561 ที่ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก พร้อมทั้งชมการแสดงแฟชั่นโชว์ โดยน้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์ Miss Universe Thailand ร่วมเป็นเกียรติในการเดินแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ พร้อมทั้งบูธแสดงสินค้านิทรรศการจากผู้ประกอบการ ร่วมกันอุดหนุนและสนับสนุนสินค้าจากอุตสาหกรรมจังหวัดน่านเพื่อเผยแพร่ต่อไป  /  ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.