อบจ.พิษณุโลก เชิญชวนประชาชนรับแจกสับปะรดฟรี 8 ตัน ตามโครงการ “ปันน้ำใจช่วยชาวไร่สับปะรด”

03

 

อบจ.พิษณุโลก เชิญชวนประชาชนรับแจกสับปะรดฟรี 8 ตัน ตามโครงการ “ปันน้ำใจช่วยชาวไร่สับปะรด”
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ “ปันน้ำใจช่วยชาวไร่สับปะรด” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดที่กำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำ โดยทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับซื้อสับปะรดจากเกษตรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่อำเภอนครไทย เพื่อนำมาแจกให้แก่ประชาชนทานฟรีจำนวน 8,000 กิโลกรัม ตามจุดต่างๆ ดังนี้ จุดที่ 1 แจกที่ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป และจุดที่ 2 แจกที่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก รับแจกสับปะรดฟรี ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว.

Comments

comments

Comments are closed.