อบจ.พิษณุโลก แจกสับปะรดให้ประชาชนทานฟรี 8 ตัน ตามโครงการ “ปันน้ำใจช่วยชาวไร่สับปะรด”

01

 

อบจ.พิษณุโลก แจกสับปะรดให้ประชาชนทานฟรี 8 ตัน ตามโครงการ “ปันน้ำใจช่วยชาวไร่สับปะรด”
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำสับปะรดที่ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมใจกันบริจาคเงินเพื่อนำไปช่วยซื้อสับปะรดจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอนครไทยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาตกต่ำ ตามโครงการ “อบจ.พิษณุโลกปันน้ำใจช่วยชาวไร่สับปะรด” นำมาแจกให้กับประชาชนรับประทานฟรีจำนวน 8,000 กิโลกรัม ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่อำเภอนครไทย เนื่องจากในปีนี้มีผลผลิตออกมาจำนวนมากและโรงงานไม่รับซื้อผลผลิตส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยในครั้งนี้ได้นำสับปะรดไปแจกให้กับประชาชนจำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก และจุดที่ 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกบริการปลอกสับปะรดเพื่อแจกให้ประชาชนได้รับประทานฟรีและให้นำกลับไปรับประทานที่บ้านหรือแบ่งปันกับเพื่อนบ้านตามแต่ใครจะสามารถหิ้วไปได้ ซึ่งมีประชาชนมาเข้าคิวรอรับแจกสับปะรดจำนวนมาก.

Comments

comments

Comments are closed.