PEAอุตรดิตถ์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและใบประกาศ พร้อมเครื่องมือช่างให้กับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

06

 

PEAอุตรดิตถ์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและใบประกาศ พร้อมเครื่องมือช่างให้กับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและใบประกาศ พร้อมเครื่องมือช่างให้กับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2561” รุ่นที่ 1/2561 โดยนายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เป็นผู้มอบวุฒิบัตรและใบประกาศ และ นายบงกช วิเศษทักษ์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้มอบกล่องเครื่องมือ ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ซึ่งการฝึกอบรมโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561 ได้แบ่งโครงการออกเป็น 2 รุ่น โดย รุ่นที่ 2 จำนวน 20 คน มีกำหนดจัดระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และประเมินรับรองความรู้ความสามารถต่อไป   –   ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.