มณฑลทหารบกที่ 35 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2561

10

 

มณฑลทหารบกที่ 35 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2561
วันนี้ (4 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.30 น. ที่ อาคารอเนกประสงค์ ค่ายพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พลตรี ชัยเดช สุรวดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2561 โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ได้นำกำลังพล และ ครอบครัว ในค่ายพิชัยดาบหัก พร้อมทั้งนักศึกษาวิชาทหาร ถวายราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ผู้มีผลงานดีเด่นของโลก ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเป็นศาสตราจารย์ประจำ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และพระราชกรณียกิจนานัปการ ซึ่งก่อประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทย  –  ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.