สภ.ไทรย้อย จัดคอนเสิร์ต บ่าววีหารายได้พัฒนา โรงพักต้นแบบ

22
 
 
สภ.ไทรย้อย จัดคอนเสิร์ต บ่าววีหารายได้พัฒนา โรงพักต้นแบบ
 
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สภ.ไทย้อย อ.เนินมะปราง พิษณุโลก เตรียมจัดมหกรรมคอนเสิร์ต บ่าววี ในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ที่ห้องคอนแวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อ.เมือง พิษณุโลก รายได้จะนำไปใช้ในงานต้านภัยยาเสพติดและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงโครงการพัฒนาโรงพักต้นแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่อพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัว
 
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องนิลบล โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อ.เมือง พิษณุโลก พ.ต.อ.แดนชัย  งามทรง ผกก.สภ.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง พิษณุโลก แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในการจัดงานคอนเสิร์ต บ่าววี  อาร์สยาม (เต็มวง) ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00-22.00 น. ณ ห้องคอนแวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อ.เมือง พิษณุโลก เพื่อนำรายได้ไปใช้ในกิจกรรมต้านภัยยาเสพติดและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงโครงการพัฒนาโรงพักต้นแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่อพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัว โดยเปิดจำหน่ายบัตรล่วงหน้าในราคา 1,000 บาท/2 ที่นั่ง และบัตร วีไอพี. ราคา 2,000 บาท 
 
23
 
 
พ.ต.อ.แดนชัย  งามทรง ผกก.สภ.ไทรย้อย กล่าวว่า สภ.ไทรย้อย มีพื้นที่รับผิดชอบขนาดใหญ่ และถือว่าเป็นพื้นที่ชายขอบของพิษณุโลก มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสิ้นเพียง 34 นาย ขณะนี้ได้มีการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่รอบโรงพัก ซึ่งมีมากถึง 150 ไร่ โดยมีเป้าหมายให้เป็นโรงพักต้นแบบ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาสถานีทั้งภายในและปรับภูมิทัศน์ภายนอก เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่อพี่น้องประชาชน ในการประชุมร่วมของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) จึงเห็นตรงกันให้มีการจัดงานคอนเสิร์ตร่วมใจพัฒนาโรงพักขึ้น โดยมีนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง บ่าววี อาร์สยาม (เต็มวง) พร้อมการแสดงตลก คณะผู้ใหญ่ดำเกิง ขณะนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกจำหน่ายบัตรล่วงหน้า ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 055-992626, 098-1234474

Comments

comments

Comments are closed.