องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนบริเวณหมู่บ้านทางลัด หมู่ที่ 5 ตำบลวังพิกุล

02

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนบริเวณหมู่บ้านทางลัด หมู่ที่ 5 ตำบลวังพิกุล

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยการนำของ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และร้อยเอก สมจิตร ฉ่ำมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนบริเวณหมู่บ้านทางลัด หมู่ที่ 5 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง ซึ่งถูกน้ำกัดเซาะจนพังเสียหายตั้งแต่เมื่อช่วงน้ำท่วมในเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่าน กระทั่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 จังหวัดพิจิตร สำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวง ได้นำสะพานแบริ่งมาติดตั้งเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรชั่วคราว ขณะนี้กรมทางหลวงได้ทำการรื้อถอนสะพานออกแล้ว ทางกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจึงได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและสามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นี้

Comments

comments

Comments are closed.