อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ

18

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสมพร ทัดแพ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กรรมการชุมชนต้นแบบทั่วประเทศ และองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมรับฟังนโยบายจากนายกรัฐมนตรี
จากนั้นมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินโครงการของ 22 หน่วยงาน ระหว่างสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมธนารักษ์ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมเจ้าท่า กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมีโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลำน้ำกว่า 606โครงการ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและทำประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและพัฒนาประเทศต่อไป
สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ได้เสนอคลองสมอแข ซึ่งมีความยาวประมาณ 1,750 เมตร กว้าง 20-40 เมตร ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการและได้เลือกชุมชนสมอแขเป็นชุมชนต้นแบบดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน โดยได้ดำเนินโครงการลักษณะการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้สำเร็จตามเป้าหมาย.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5128″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Comments

comments

Comments are closed.