วัดสระโคล่โสภาราม ตำบลหัวรอ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีบรรจุมหาอริยทรัพย์รัตนชาติกรุพระเครื่องและวัตถุมงคล

05

 

วัดสระโคล่โสภาราม ตำบลหัวรอ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีบรรจุมหาอริยทรัพย์รัตนชาติกรุพระเครื่องและวัตถุมงคล และร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน หรือร่วมบริจาคเครื่องครัวเข้าโรงทาน

   พระอธิการทองหล่อ อโสโก เจ้าอาวาสวัดสระโคล่โสภาราม ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญเข้าร่วมพิธีบรรจุมหาอริยทรัพย์รัตนชาติกรุพระเครื่องและวัตถุมงคล เพื่ออัญเชิญพระพุทธชินราช (จำลอง) พระประธานอุโบสถหน้าตักขนาด ๕๙ นิ้ว ขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นรัตนบัลลังก์ในอุโบสถหลังใหม่ ณ วัดสระโคล่โสภาราม ในวันอาสาฬหบูชาที่ 27 กรกฎาคม 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30-18.30 น. และขอเชิญผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน หรือร่วมบริจาคเครื่องครัวเข้าโรงครัววัดสระโคล่โสภารามในงานดังกล่าว โดยสามารถติดต่อขอเป็นเจ้าภาพโรงทาน หรือร่วมบริจาคเครื่องครัวเข้าโรงทานได้ที่ พระอธิการทองหล่อ อโสโก เจ้าอาวาสวัดสระโคล่โสภาราม โทรศัพท์หมายเลข 087 – 0361382 และ 083 – 8027751

Comments

comments

Comments are closed.