ม.นเรศวร เปิดตัวแอปพลิเคชัน unseen Lower North of Thailand

24

 

มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบดิจิตอลเพื่อดำเนินธุรกิจและทำการตลาดแบบดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น.ณ.ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก ดร.มาร์ฏา ชยทัตโต ผู้อำนวยการกองบริการวิชาการและการจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น mobile Application Lower North เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลประกอบการที่พักและผู้ประกอบการสินค้าเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถดาวน์โหลดลงมือถือผ่าน App Store และ Play Store โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวทำให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาที่พักที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใกล้ที่พักร้านอาหารหรือสินค้าที่โดดเด่นแต่ละพื้นที่ทั้งนี้แอพพลิเคชันดังกล่าวเปิดให้ผู้ประกอบการนําไปใช้งานฟรี พร้อมทั้งสามารถเพิ่มข้อมูลรูปภาพ วีดีโอ ที่ต้องการโฆษณาด้วยตัวเอง โดยผ่านแอพพลิเคชั่นดังกล่าวพร้อมกับเชื่อมโยงกับ Google Map รายการค้นหาเส้นทางและฟังก์ชันในการโต้ตอบ ระหว่างผู้ประกอบการกับนักท่องเที่ยว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร คอยให้คำแนะนำ Application นี้ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐภาคเอกชน อาทิ เช่น ดร. ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  / ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.