อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

14

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย วัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดคูคลอง ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ บริเวณคลองยมราช ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี และมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งเป็นไปตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระหากษัตริย์ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรวมพลังสามัคคี โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีกำลังพลกองพลทหารราบที่ 4 กองพลพัฒนาที่ 3 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มณฑลทหารราบที่ 39 นักศึกษาวิชาทหาร รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประขาชนจิตอาสาจำนวนกว่า 700 คน เข้าร่วม พร้อมทั้งช่วยกันทำความสะอาดคูคลอง กำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำไหลในคลองยมราชเพื่อเปิดทางและเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเก็บเศษขยะมูลฝอยที่อยู่ในคลองเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสียและปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดและสวยงามต่อไป.

Comments

comments

Comments are closed.