จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์

34

 

จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

       วันนี้ ( 25 ก.ค.61 ) ที่วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ท่านพระเดช พระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีเจ้าคณะภาค 4 ,5,6,7 รวมทั้งคณะสงฆ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธี

     สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ดังกล่าวในครั้งนี้คณะสงฆ์หนเหนือทั้ง 16 จังหวัด ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยมหาเถรสมาคมมีมติมอบหมายให้เจ้าคณะใหญ่แต่ละหนเป็นประธานในการดำเนินการ ในหนกลางกำหนดจัดขึ้นที่วัดพิชยญาติการาม หนตะวันออก จัดที่วัดไตรมิตรวิทยาราม หนใต้จัดที่วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง และคณะธรรมยุติ จัดที่วัดเทพศิรินทราวาส ส่วนหนเหนือจัดที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถือเป็นพิธีอันเป็นมงคลยิ่ง

    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการด้วยพระวิริยะและพระอุตสาหะอย่างยิ่ง โดยทรงปฎิบัติพระราชกรณีกิจแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ในทางศาสนจักรได้ทรงปฎิบัติในฐานะทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกโดยควรทุกประการ ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานสังคหวัตถุในสงฆ์ ในบุคคล โดยนานัปการ ประชาชนทั้งชาติกับคณะสงฆ์ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 นี้

Comments

comments

Comments are closed.