CENTRAL Green Project @ Phitsanulok”

01

 

CENTRAL Green Project @ Phitsanulok”

ในวันที่ 26กรกฎาคม 2561  บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก  คุณมณฑาทิพย์  ทองคล้าย   ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก และผู้บริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล  มอบถังขยะแยกประเภทจำนวน 5 ชุดให้กับทางวัดราชบูรณะ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน และร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง   โดยมีพระปลัดธาดา ฐิตธัมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ เป็นผู้รับมอบ และได้รับเกียรติจาก พันเอกกฤษณะ ภู่ทอง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3  เข้าร่วมกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ทำความสะอาดปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณหน้าศูนย์การค้าและชุมชนใกล้เคียงโดยมีกิจกรรมทำความสะอาดพื้น สะพานลอย ให้มีความสะอาดสวยงาม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก  กองบัญการช่วยรบที่ 3  แขวงการทางพิษณุโลกที่ 1  เทศบาลตำบลพลายชุมพล และตัวแทนจากชุมชนรอบข้าง

Comments

comments

Comments are closed.