ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก และบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

02

 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก และบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00น. บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจากพลตรีจาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธาน ร่วมด้วยคุณมณฑาทิพย์ ทองคล้าย ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้า เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามนโยบายของทางรัฐบาลได้มีการจัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี ทางบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จึงได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการ “CENTRAL Green Project @ Phitsanulok” ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 บริเวณหน้าศูนย์การค้าและชุมชนใกล้เคียงโดยมีกิจกรรมทำความสะอาดพื้น สะพานลอย ให้มีความสะอาดสวยงาม และร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง โดยได้มอบถังขยะแยกประเภทจำนวน 5 ชุดให้กับทางวัดราชบูรณะ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก กองบัญการช่วยรบที่ 3  แขวงการทางพิษณุโลกที่ 1  เทศบาลตำบลพลายชุมพล และตัวแทนจากชุมชนรอบข้าง
ในการนี้เพื่อให้การจัดกิจกรรมฯบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ด้วยดี 

Comments

comments

Comments are closed.