ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว ครั้งที่ 3

17

 

ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว ครั้งที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย

     วันนี้ ( 1 ส.ค.61 ) ที่บริเวณสนามฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว ครั้งที่ 3 ซึ่งงานดังกล่าวสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจัดขึ้นภายใต้โครงการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดพิษณุโลก  เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร หันมาให้ความสำคัญกับการผลิตกระบือคุณภาพทั้งการจัดการเลี้ยงดู การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์กระบือและร่วมกันอนุรักษ์กระบือไทยกันมากขึ้น สร้างรายได้ และมูลค่าเพิ่มของกระบือ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ที่เหมาะสมต่อไป

   ภายในงานมีการจัดประกวดกระบือจำนวน 12 รุ่น ชิงเงินรางวัลพร้อมด้วยเกียรติยศ ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง นำควายไทยเข้าร่วมประกวดจำนวนกว่า 70 ตัว นอกจากนี้ในงาน ยังมี พิธีบายศรีสูขวัญควาย การโชว์ควายบิ๊กไซด์ หรือ ควายตัน ควายไทยที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักตัวมากกว่า 1 ตันขึ้นไป นิทรรศการกระบือแสนรู้ กระบือแคระ เป็นต้น

Comments

comments

Comments are closed.