รองนายกรัฐมนตรีบรรยายพิเศษ กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมในยุคประเทศไทย 4.0 ราชภัฏเชียงราย

28

 

รองนายกรัฐมนตรีบรรยายพิเศษ กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมในยุคประเทศไทย 4.0 ราชภัฏเชียงราย

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวกับนักศึกษานิติศาสตร์ ถ้าจะเป็นนักกฏหมายจะต้องรอบรู้ทุกด้าน แล้วนำกฏหมายใช้แก้ไขปัญหาสังคมไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาประเทศไทย4.0

ที่หอประชุมปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานเปิดการสัมมนาในเรื่องกับกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมในยุคประเทศไทย 4.0 จัดโดยสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 1-4 รวมจำนวน 300 คน เข้าร่วมในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้บรรยายว่า นักศึกษานิติศาสตร์ สามารถประกอบอาชี ทำงานมีอาชีพรองรับ นอกจากจะเรียนรู้ด้านกฎหมาย ต้องมีความรอบรู้ และเรียนรู้ทุกด้าน คือด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม รอบรู้เรื่องชีวิต การเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อเหตุการณ์จะต้องเข้าใจ การพัฒนา การเมือง การปกครอง ของประเทศ เพื่อเตรียมรับมือ นำมาพัฒนาประเทศที่ตั้งเป้าหมายให้ก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งนักกฎหมายก็ต้องใช้เครื่องมือ คือกฎหมาย มาแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาประเทศชาติต่อไป

////////////////

นายกังวาล ปริมา ช่างถ่ายภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพข่าว

Comments

comments

Comments are closed.