อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561

15

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ด้านหน้าอาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ถนนวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อร่วมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ โดยมีหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ศาลจังหวัดพิษณุโลก ศาลแขวงพิษณุโลก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลาจำนวนมาก.

Comments

comments

Comments are closed.