องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

04

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2561ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์นำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนเองมาร่วมกันประสานและบูรณาการจัดทำเป็นแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ตามเค้าโครงที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าภาพดำเนินการ และจัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาดังกล่าวให้กับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ มากจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 80 แห่ง ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ ผู้สังเกตการณ์ และสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้น 260 คน จัดระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2561 โดยการอบรมเป็นการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษา และการแบ่งกลุ่มอภิปราย – ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5217″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Comments

comments

Comments are closed.