ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ

03

 

ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม2561 นายมานิตย์ มงคลชื่น ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายวิชัย คงรัตนชาติ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และนายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ ดังนี้ 1.กิจกรรมการส่งเสริมและฝึกอาชีพหลักสูตรเร่งด่วนช่างอเนกประสงค์(ช่างชุมชน) จำนวนผู้เข้ารับการฝึก 23 คนโดยมีกำนันตำบลร่วมจิต และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ให้การต้อนรับ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์และ สาขาช่างอเนกประสงค์ จำนวน 23 คน ณ อบต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงามให้การต้อนรับ 2.กิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 18 ชม. สาขาการทำขนมไทย 2 รุ่น จำนวน 48 คนโดยมีคณะนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังกะพี้ให้การต้อนรับ ณ.เทศบาลตำบลวังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  –  ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.