เชียงราย พัฒนาศักยภาพกรรมการ สมาชิก และกิ่งกาชาดอำเภอให้มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อถือ

40

 

เชียงราย พัฒนาศักยภาพกรรมการ สมาชิก และกิ่งกาชาดอำเภอให้มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อถือ

          เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด และกิ่งกาชาดอำเภอ สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อถือยอมรับจากประชาชนในพื้นที่

          วันนี้ (17 ส.ค. 61) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด และกิ่งกาชาดอำเภอ จำนวนกว่า 270 คน ของจังหวัดเชียงราย ร่วมโครงการฯ ที่โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อให้กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด และกิ่งกาชาดอำเภอ ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทย และยังได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบการเป็นเหล่ากาชาด กรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ โดยมีวิทยากรจากสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย มาให้ความรู้ คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกาชาด สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะสร้างความเชื่อถือและยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ สามารถประสานความช่วยเหลือและบูรณาการความร่วมมือระหว่างกิ่งกาชาดอำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัดและสภากาชาดได้เป็นอย่างดี

//////////////////

นายกังวาล ปริมา ช่างถ่ายภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพข่าว

Comments

comments

Comments are closed.