“นายกเล็กจริม” โวย ขรก.ท่าปลา โยกงบ 7 ล้านบาทไปทำที่อื่น เหตุไม่ชอบส่วนตัว

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“นายกเล็กจริม” โวย ขรก.ท่าปลา โยกงบ 7 ล้านบาทไปทำที่อื่น เหตุไม่ชอบส่วนตัว

เมื่อวันที่ 6 กันยายน นายราชัน มหาวัน นายกเทศมนตรีตำบลจริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า กำลังรวบรวมจำนวนชาว ต.จริมให้ได้ 2,000 คน เพื่อลงลายมือชื่อและเดินขบวนขับไล่ข้าราชการระดับสูงรายหนึ่งบนที่ว่าการอำเภอท่าปลา หลังจากโยกงบประมาณจำนวน 7,000,000 บาท เพื่อใช้ก่อสร้างถนน 3 สายประกอบด้วย ถนนสายหมู่ 1 ถนนสายเชื่อมหมู่ 5 ไปยังหมู่ 9 และ ถนนสายเชื่อมหมู่ 7 กับหมู่ 13 ซึ่งเป็นงบประมาณพัฒนาจังหวัดที่เทศบาลตำบลจริมผลักดัน และถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาปี 2562 เรียบร้อยแล้ว พร้อมดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวได้ทันทีในปี 2562 การโยกงบประมาณดังกล่าวของข้าราชการระดับสูงรายนี้ ทำให้ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ท้องที่ สมาชิกสภาเทศบาลเกิดความไม่พอใจอย่างมาก เพราะเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

“เหตุที่ข้าราชการรายนี้โยกงบประมาณ 7,000,000 บาทไปลงพื้นที่อื่นนั้น เนื่องจากข้าราชการรายนี้ไม่พอใจที่เทศบาลตำบลจริม ไม่ดำเนินการมอบที่ดินให้กับทางอำเภอเพื่อสร้างประปาหมู่บ้านระบบถังสูง เหตุที่ทางเทศบาลจริมไม่มอบที่ดินให้กับอำเภอท่าปลาเนื่องจากที่ดินดังกล่าว มีประชาชนรายหนึ่งอุทิศให้กับเทศบาลตำบลจริม แต่ที่ดินที่อุทิศให้เทศบาลจริมนั้นติดจำนองอยู่กับสถาบันการเงิน ซึ่งเทศบาลไม่สามารถนำงบประมาณของราชการไปไถ่ถอนจำนองได้เพราะผิดระเบียบและใครจะรับผิดชอบกับความผิดหากถูกเรียกเงินคืนหรือถูกดำเนินคดี แต่การที่ข้าราชการระดับสูงรายได้นี้โยกงบประมาณไปลงที่อื่นถือว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม เพราะจะเอาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่จะได้มีถนนดี ๆใช้ ไปแลกกับเรื่องส่วนตัวของข้าราชการระดับสูงที่ไม่พอใจเทศบาล ซึ่งตนเองจะทำทุกอย่างเพื่อให้ข้าราชการรายนี้ย้ายออกไปจาก อ.ท่าปลา” นายราชัน กล่าว –  ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.