ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำพลังมวลชนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ

28

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำพลังมวลชนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 8 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ รณรงค์ให้ประชาชนรู้คุณค่าทรัพยากรสัตว์น้ำ และงดจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายน นี้

          วันนี้ (14 ก.ย.61) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเขียว หมู่ที่ 2 บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยมี นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน พร้อมด้วย นายศักดา กาลานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และนักเรียน กว่า 200 คน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่แหล่งน้ำหนองเขียวและแหล่งน้ำต่างๆ กว่า 8 แสนตัว

          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ รณรงค์ให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ และขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชน งดจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี จึงขอให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์และดูแลรักษาพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยลงในแหล่งน้ำทุกแห่ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคงความอุดมสมบูรณ์

สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ เป็นพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย) มีพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำหนองเขียว จำนวนทั้งสิ้น 800,092 ตัว ประกอบด้วย ปลาบึก 92 ตัว ปลาสร้อยขาว 600,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว 100,000 ตัว และปลาจีน 100,000 ตัว โดยพันธุ์ปลาจำนวนหนึ่ง ได้มอบให้แหล่งน้ำอื่นๆ นำไปปล่อยเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชนตลอดไป

///////////////

นายกังวาล ปริมา ช่างถ่ายภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพข่าว

Comments

comments

Comments are closed.