ชาวนาอำเภอพรหมพิรามรวมตัวยื่นหนังสือขอให้ นายก อบจ.พิษณุโลก ช่วยเหลือหลังถูกโกงเงินขายข้าวเปลือกเกือบ 2 ล้านบาท

03

 

ชาวนาอำเภอพรหมพิรามรวมตัวยื่นหนังสือขอให้ นายก อบจ.พิษณุโลก ช่วยเหลือหลังถูกโกงเงินขายข้าวเปลือกเกือบ 2 ล้านบาท
วันที่ 19 กันยายน 2561 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จำนวน 36 คน นำโดย นางปิยาภรณ์ ปิ่นสกุล เดินทางมายืนหนังสือร้องทุกข์ต่อ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขอให้ช่วยหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับพวกตนหลังจากที่เกษตรกรทั้งหมดได้นำข้าวเปลือกไปขายให้แก่ท่าข้าวแห่งหนึ่งในตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งภายหลังเกษตรกรได้ขายข้าวเปลือกแล้ว ผู้ซื้อกลับไม่ยอมชำระเงินให้แก่เกษตรกรทั้งหมด รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,966,837 บาท เมื่อไปทวงถามก็ไม่พบผู้ซื้อและทราบว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้ว จึงทำให้เกษตรกรทั้งหมดได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เบื้องต้น นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไว้พร้อมทั้งจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป.

Comments

comments

Comments are closed.