อบจ.พิษณุโลก นำรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในตำบลท่าทอง

03

 

อบจ.พิษณุโลก นำรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในตำบลท่าทอง
วันที่ 19 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำเข้าดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านถาวรกาญจน์ ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ภายหลังได้รับการร้องขอจากทางเทศบาลตำบลท่าทอง ว่ามีราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากท่อระบายน้ำทางเข้าหลักของหมู่บ้านอุดตันไม่สามารถระบายน้ำได้ทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นรบกวนราษฎรภายในหมู่บ้านจนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก และทางเทศบาลตำบลท่าทองไม่มีเครื่องจักรกลในการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรได้ โดยพบว่าสาเหตุของท่อระบายน้ำอุดตันนั้นเกิดจากมีสิ่งปฏิกูลและดินโคลนอุดตันจำนวนมากส่งผลให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันเวลาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและยังส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ทั้งนี้สำหรับผลการปฏิบัติงานสนับสนุนรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 2 แห่ง คือ เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังทอง ตั้งแต่วันที่ 6-10, 13-16 พฤศจิกายน 2560 และเทศบาลตำบลท่าทอง (อยู่ระหว่างดำเนินการ) เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชน.

Comments

comments

Comments are closed.