อบจ.พิษณุโลก ขุดลอกวัชพืชแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาว ต.บ่อทอง อ.บางระกำ

28

 

อบจ.พิษณุโลก ขุดลอกวัชพืชแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาว ต.บ่อทอง อ.บางระกำ

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำรถแบ็คโฮ 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกวัชพืชที่ปกคลุมคลองดอนอภัย หมู่ 10 ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองสวย น้ำใส ปราศจากวัชพืช ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายหลังพบว่ามีวัชพืชปกคลุมอยู่หนาแน่นส่งผลให้เมื่อเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานมักเกิดน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชน โดยในการดำเนินการครั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล วัชพืชต่างๆ ในแหล่งน้ำและเพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป
​ด้าน นายเหลา เดชใจทัช อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30 หมู่ 10 ตำบลดอนอภัย อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า บ้านของตนเองอยู่ข้างคลอง เป็นบ้านที่ไม่ได้ถมดินเหมือนบ้านอื่น ดังนั้นเมื่อถึงฤดูน้ำหลากจึงส่งผลให้บ้านตนเองถูกน้ำท่วมเป็นประจำ ผัก ผลไม้ ที่ปลูกไว้ได้รับความเสียหายทั้งหมด นอกจากนี้ยังฝากขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้นำรถแบคโฮมาขุดลอกวัชพืชเพื่อระบายน้ำในครั้งนี้ด้วย

Comments

comments

Comments are closed.