สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดแข่งขันแรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว “ปั่นลับแล ไม่แก่ต้องปั่น”

05

 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดแข่งขันแรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว “ปั่นลับแล ไม่แก่ต้องปั่น”
ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองพระแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายกระจ่าง ขอนดอก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันแรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว “ปั่นลับแล ไม่แก่ต้องปั่น” ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์โดยการจัดแข่งขันแรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว “ปั่นลับแล ไม่แก่ต้องปั่น” เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบกิจกรรมปั่นจักรยานทั้งในและต่างประเทศได้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพิ่มมากขึ้น ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การแข่งขันจักรยานแรลลี่ (Sport Daily Bike) และการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา (mountain bike) มีนักกีฬาจักรยานและผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,000 คน ใช้เส้นทางการแข่งขันที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอลับแลระยะทาง 4 1.5 กิโลเมตร
ในปัจจุบันประชาชนนิยมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการมากขึ้นและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ จังหวัดอุตรดิตถ์ตระหนักถึงความสำคัญในการใส่ใจสุขภาพและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังนั้นการจัดการแข่งขันแรลลี่ในครั้งนี้จะช่วยดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพิ่มมากขึ้น
พร้อมกันนี้ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสัมผัสได้ตลอดทั้งปีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกันทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ – ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.