อบจ.พิษณุโลก แจกน้ำให้ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่บ้านสะเดาใต้ ต.หนองพระ อ.วังทอง

06

 

อบจ.พิษณุโลก แจกน้ำให้ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่บ้านสะเดาใต้ ต.หนองพระ อ.วังทอง
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค จำนวนทั้งสิ้น 40,000 ลิตร ไปแจกให้แก่ราษฎรที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านสะเดาใต้ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ภายหลังได้รับการร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระว่ามีราษฎรในพื้นที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจนได้รับความเดือดร้อนกว่า 700 หลังคาเรือน เนื่องจากประปาภายในหมู่บ้านไม่ไหลมากว่า 3 เดือนแล้วและจากสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งในปีนี้ส่งผลให้มีราษฎรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำรถบรรทุกน้ำออกไปแจกตามบ้านเรือนราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน โดยมีชาวบ้านเตรียมถังน้ำและภาชนะมารอบรับน้ำจากเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังได้นำน้ำไปบรรจุตามแทงค์น้ำประจำหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในละแวกใกล้เคียงได้นำถังน้ำหรือภาชนะมาบรรจุน้ำเพื่อนำไปใช้สำหรับอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนของตนเอง
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ในช่วงนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จังหวัดพิษณุโลกจะมีสภาพอากาศที่สูงขึ้นและฝนได้หยุดตกทิ้งช่วง ทำให้มีปริมาณน้ำน้อยลงจนเกิดสภาวะแห้งแล้ง ส่งผลให้ประชาชนในเขตจังหวัดพิษณุโลกขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรทั่วไป โดยทาง อบจ.พิษณุโลก ได้รับการร้องขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร และน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคจำนวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น และช่วยเหลือประชาชนได้ทันเหตุการณ์ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือศูนย์ผู้ประสบภัยแล้งของจังหวัดและหน่วยราชการอื่นๆ ทาง อบจ.พิษณุโลก จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง อบจ.พิษณุโลก ปี 2561” ขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ และประชาชนที่ประสบภัยแล้งจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งประจำอำเภอ ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก
ด้าน นางละออ เสือสะเดา ราษฎรหมู่ที่ 11 บ้านสะเดาใต้ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง เปิดเผยว่า ขณะนี้มีราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากเนื่องจากน้ำประปาภายในหมู่บ้านไม่ไหลมาเป็นเวลานานและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลให้ราษฎรจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จนไม่มีน้ำใช้อาบ ซักล้างเสื้อผ้าและใช้ภายในครัวเรือน กระทั่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้นำน้ำมาแจกให้แก่ราษฎรที่กำลังประปัญหาความเดือดร้อนอย่างหนักในวันนี้ ตนรู้สึกดีใจมากและขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ห่วงใยในปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในครั้งนี้ด้วย.

Comments

comments

Comments are closed.