อุทยานแห่งชาตินันทบุรีนำกำลังเจ้าหน้าที่ทุกนายเข้ารับการตรวจร่างกายประจำปี 2562

30

 

อุทยานแห่งชาตินันทบุรีนำกำลังเจ้าหน้าที่ทุกนายเข้ารับการตรวจร่างกายประจำปี  2562

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่อุทยานนันทบุรี จ.น่าน ตามนโยบายของท่านพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความห่วงใยด้านสุขภาพและสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

ทั้งนี้นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13 นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ มอบหมายให้นายสินชัย หอมจันทร์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาตินันทบุรี นำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรี ที่ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า จำนวน 46 คน เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พิทักษ์ป่า อันเกิดจากการทำงานที่เสี่ยงต่ออันตรายทั้งปวงที่จะส่งผลต่อครอบครัวและต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในความเสียสละ ตลอดจนเป็นการตอบแทนด้านสวัสดิการของผู้พิทักษ์ป่า
และเพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ณ.อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จ.น่าน  –  ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.