เทศบาลนครพิษณุโลกเพิ่มช่องทางแจ้งเหตุด่วนผ่านแอปฯ

25

 

เทศบาลนครพิษณุโลกเพิ่มช่องทางแจ้งเหตุด่วนผ่านแอปฯ

       เทศบาลนครพิษณุโลกนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นช่องทางด่วนให้บริการประชาชน เกี่ยวกับการแจ้งซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคผ่านทางแอปพลิเคชั่น (Application)เพื่อเป็นการช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงานตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนที่ปัจจุบันเครื่องมือสื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้มากมาย

            นายบุญทรง  แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า  เนื่องด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันของทุกคน โดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์มือถือทำธุรกรรมต่างๆได้มากมาย เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงานรับใช้ประชาชน  จึงได้นำเทคโนโลยี แอปพลิเคชั่น ไลน์ (Application Line) และ เฟสบุ๊ก (Facebook) มาใช้เป็นช่องทางด่วนและเป็นเครื่องมือสื่อสารในการให้บริการประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่เทศบาลนครพิษณุโลก เกี่ยวกับการแจ้งซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายและขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ดี ซึ่งง่ายต่อการใช้งานไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถแจ้งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนที่เร่งรีบและได้รับความเดือดร้อน ประหยัดเวลา ด้วยการแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชั่น (Application) ดังนี้  1. Lineซ่อมแซมถนนหรือทางเท้า  2. Line ซ่อมฝาท่อระบายน้ำ/ลอกท่อระบายน้ำ  3. Line ซ่อมไฟฟ้าถนนดับเขตเทศบาลนครพิษณุโลก และ 4. Facebook ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลนครพิษณุโลก หรือ @z0mfaifc

             โดยประชาชนสามารถเพิ่มเป็นเพื่อนทาง ไลน์ (Line) และ เฟสบุ๊ก (Facebook) ดังกล่าว แล้วแจ้งผ่านทางช่องทางนี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีขั้นตอนการแจ้ง ดังต่อไปนี้  แจ้งชื่อ – นามสกุล บ้านเลขที่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ครบครัน ระบุปัญหาที่พบเจอ / ระบุจุดหรือบริเวณที่เกิดปัญหาระบุความประสงค์ที่ต้องการให้ทำการแก้ไข แนบรูปถ่ายประกอบ

             ทั้งนี้เทศบาลนครพิษณุโลก ยังคงมุ่งมั่นที่จะ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” บนพื้นฐานความสุขอย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสถึงความสะดวกรวดเร็วในการบริการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค  ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างครบครันตามวิถีชีวิตคนไทยยุคใหม่  พร้อมผนึกกำลังทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ให้บริการประชาชนอันเป็นการตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนทุกรูปแบบ  ตามนโยบายไทยแลนด์ ยุค 4.0 ที่จะช่วยขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีบวกกับความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นยุคแห่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนอย่างยั่งยืน สืบต่อไป

Comments

comments

Comments are closed.