จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

05

 

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ภาคเช้า เวลา 07:30 น. โดยมีกิจกรรมในภาคเช้า ทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร จำนวน 89 รูป ณ บริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 09.00 น. กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ 
ภาค ค่ำ เวลา 18.30 น. พิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทุกกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก การแต่งกาย ข้าราชการเครื่องแบบขาวปกติ ประชาชนทั่วไปชุดสุภาพโทนสีเหลือง
สำหรับกิจกรรม จิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กำหนดจัดวันที่ 14 ตุลาคม 2561 โดยจังหวัดพิษณุโลก และทุกอำเภอ กำหนดจัดในวันที่ 14 ตุลาคม 2561ภายใต้ชื่อ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษา เนื่องในวันรักต้นไม้ ประจำปีแห่งชาติ วันที่ 21ตุลาคม 2561 ด้วย ทั้งนี้กำหนดพื้นที่ในการพัฒนา ได้แก่ ศาลหลักเมืองพิษณุโลก ถึงพระราชวังจันทน์ ได้กำหนดจุดในการพัฒนาจำนวน 5 จุดด้วยกัน 
จุดที่ 1 บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง โดยร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำ ทางเดิน และพื้นที่โดยรอบ อื่นๆ และทำความสะอาดถนนรอบนอกรั่ว ติดถนนสิงหวัฒน์ จุดที่ 2 บริเวณศาลหลักเมือง โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในและรอบรั้วภายนอกศาลหลักเมือง จุดที่ 3 บริเวณศาลากลางจังหวัด โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จุดที่ 4 บริเวณศาลากลางจังหวัด โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นผิวถนนและฟุตบาท รวมถึงการทาสีสัญญาณจราจรต่างๆ จุดที่ 5 บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิพิธภัณฑ์วังจันทน์ โดยร่วมกันทำความสะอาดโดยรอบ เช่นการตัดหญ้า กำจัดวัชพืช เป็นต้น 
การแต่งกายด้วยชุดเครื่องแต่งกายจิตอาสา พระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ หรือเสื้อสุภาพโทนสีเหลือง ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน หมวกจิตอาสาพระราชทาน ป้ายชื่อจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วยชุดสุภาพ เสื้อสีเหลือง ในส่วนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน หรือชุดปฏิบัติหน้าที่ตามสังกัด

Comments

comments

Comments are closed.