เซ็นทรัล ร่วมรำลึกวันสวรรคต พ่อหลวง ร 9

10

 

เซ็นทรัล ร่วมรำลึกวันสวรรคต พ่อหลวง ร 9
เนื่องด้วยบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2561รูป เวลา 09.00 น. ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 หน้าร้าน Starbucks ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก โดยมีคุณมณฑาทิพย์ ทองคล้าย ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยนายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล และคณะผู้บริหาร กลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป กระทำพิธีตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 29 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงาม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้ประชาชนมีพระรัตนตรัยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเพื่อความเป็น ศิริมงคลแก่ ผู้บริหาร พนักงานในเครือกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป ตลอดจนเจ้าของกิจการ พนักงานร้านค้าและประชาชนทั่วไปซึ่งทุกคนต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง เพิ่มเป็นการน้อมรำลึก ถึงพระองค์ท่าน / ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.