สุโขทัยจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย

36

 

สุโขทัย จัดโครงการปกป้องสถาบันชาติ และออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย
วันนี้ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการปกป้องสถาบันชาติเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนบ้านวังไทร หมู่ที่ 2 ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
การจัดงานในครั้งนี้ได้บูรณาการส่วนราชการจังหวัด อำเภอ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำบริการมาให้บริการพี่น้องประชาชน โดยมีกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ, การรับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนไปดำเนินการเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้มอบเกียรติบัตรแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานดีเด่นในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จำนวน 3 ราย และร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนอีกด้วย  /  ปชส.สุโขทัย

Comments

comments

Comments are closed.