ผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก เดินสายมอบนโยบายสำคัญเพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

12

 

ผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก เดินสายมอบนโยบายสำคัญเพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ชื่นชมเกษตรกรบางระกำทำเกษตรอินทรีย์มีค่าปลอดภัยสูงเหมาะสำหรับการบริโภค    

     วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพบปะเยี่ยมเยียนส่วนราชการระดับอำเภอ ณ ศูนย์ประสานแผนท้องถิ่นประจำอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็น อำเภอที่ 3 ต่อจาก อำเภอเมืองและอำเภอวัดโบสถ์ ที่ผ่านมา โดยมีนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่ติดตามงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและมีนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ และหัวหน้าส่วนระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกแห่ง รวม 142 หมู่บ้าน 11 ตำบล เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับทราบนโยบายการบริหาราชการแก่อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เน้นย้ำในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ การแก้ไขปัญหาความยากจน ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบริหารจัดการขยะ จังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (Phitsanulok the city of recyling) การจัดระเบียบสังคม สถานบริการโรงแรม การเตรียมการแก้ปัญหาภัยแล้ง การปรับปรุงภูมิทัศน์ การรักษาความสะอาด เพื่อให้เกิดความสวยงาม ให้เห็นถึงอัตลักษณ์ ประเพณีวัฒนธรรม การสืบทอดทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน ของอ.บางระกำ สอดรับการพัฒนาจังหวัด การพัฒนาการศึกษา ค้นหาครูดี นักเรียนเด่น รักความเป็นพิษณุโลก และภูมิใจในความเป็นลูกหลานนักรบกู้ชาติกู้แผ่นดินของสมเด็จพระนเรศวร รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียน รู้ว่าตัวตนของเขาคืออะไร เด็กต้องการเป็นอะไรในอนาคต ให้เด็กมีทั้ง IQ และ EQ ห่างไกลยาเสพติด และมีวินัยในตนเอง และเน้นการเรียนการสอน ให้เหมาะกับเด็กที่มีแตกต่างกัน 8.ให้ท้องที่จัดแผนงาน/โครงการ ในระดับพื้นที่โดยใช้กลไกล กรรมการหมู่บ้านสนับสนุนการวางแผนพัฒนา หมู่บ้าน ตำบล อำเภอจังหวัด เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป ผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก ชื่นชมยกย่องเกษตรกร ต.พันเสา อ.บางระกำ ที่รวมกลุ่มสหกรณ์และปลูกผักปลอดสารพิษภายใต้การส่งเสริมโดยมูลนิธิชัยพัฒนาฯทำให้ผลผลิตมีค่าปลอดภัยสูงสามารถวางจำหน่ายในร้าน Top Super Market และเตรียมสร้าง พันเสา Model เพื่อขยายผลทุกอำเภอ รองรับการสร้างพิษณุโลกเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ในอนาคต

ปชส.พิษณุโลก ข่าว/ภาพ

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5412″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Comments

comments

Comments are closed.