อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงาน “วันรำลึกสมเด็จย่า” ของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก

06

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงาน “วันรำลึกสมเด็จย่า” ของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันรำลึกสมเด็จย่า” ของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงพระราชสมภพในเดือนนี้และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้น โดยมี นายทัศนีย์ ทินกร ณ อยุธยา ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยภายในงานมีพิธีกรรมทางศาสนา ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ทอดผ้าป่าสามัคคี และบริจาคเงินสมทบทุนชมรมฯ เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีศรีสังวาลย์ (สมเด็จย่า) และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ร่วมส่งเสด็จทั้งสองพระองค์สู่สวรรคาลัย โดยมีพิธีการกล่าวบทอศิรวาท การแสดงลำตัด รำรากไทย จากนั้นมีกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก อาทิ อวยพรวันเกิดสมาชิกที่เกิดเดือนนี้ กิจกรรมนันทนาการ และการรับบริจาคเงินโดยความสมัครใจเพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมของชมรมต่อไป ทั้งนี้สำหรับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 500 คน โดยทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง สมาชิกชมรมฯ จะมาร่วมทำกิจกรรมตรวจสุขภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดำเนินชีวิตให้มีความสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือกันและกันยามทุกข์ภัยมาเยือน ฯลฯ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ.

Comments

comments

Comments are closed.