นายกเทศมนตรีเมืองฟู่หยาง เดินทางมาจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเยี่ยมชมกิจการพืชสมุนไพรไทยและพืชสมุนไพรแปรรูปที่มีสรรพคุณทางยา

08

 

นายกเทศมนตรีเมืองฟู่หยาง  เดินทางมาจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเยี่ยมชมกิจการพืชสมุนไพรไทยและพืชสมุนไพรแปรรูปที่มีสรรพคุณทางยา

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก   นายชุน เจิ้งตง นายกเทศมนตรีเมืองฟู่หยาง มณฑลอันฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะนักธุรกิจชั้นนำของมณฑลอันฮุย เดินทางมาจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเยี่ยมชมกิจการพืชสมุนไพรไทยและพืชสมุนไพรแปรรูปที่มีสรรพคุณทางยาของ คุณหมอภัคฯและคุณหมออินฯ แพทย์ทางเลือกแผนจีนที่ “สวนพอเพียง ต้นสิรินธรวัลลี” ที่บ้านโป่งปะ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ในภาคเช้า และสำหรับภาคบ่ายได้มีนัดเข้าพบ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและคณะผู้บริหารของจังหวัดพิษณุโลกที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ร่วมพบปะหารือแนวทางในการทำธุรกิจ การค้า การลงทุนร่วมกัน ในด้านการจัดการผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจทางการเกษตร การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี่ทางการเกษตรตลอดจนการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวเชิงคุณภาพร่วมกัน โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกด้านเศรษฐกิจร่วมเป็นสักขีพยาน

Comments

comments

Comments are closed.