ปัญหานโยบายข้าว

01

 

ตัวแทนกลุ่มสหกรณ์ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางบางส่วนกว่า 90 คน ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหานโยบายข้าว ปีการผลิต 2561/62
ที่ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด นายประพันธ์ มายรรยง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด และประธานแปลงใหญ่ เขต 9 เป็นประธานประชุมร่วมกับผู้จัดการ, ประธานสหกรณ์ และตัวแทนสหกรณ์การเกษตร จำกัด ภาคเหนือตอนล่าง และสหกรณ์การเกษตร จำกัด กลุ่มภาคกลางบางพื้นที่ รวม 73 สหกรณ์ จำนวน 90 คน หลังคณะรัฐมนตรี

 

02

 

(ครม.) มีมติแก้ไขระเบียบสัดส่วนการแบ่งค่าเก็บรักษาข้าวเปลือก โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกของสถาบันเกษตรกร แนวทางการปฏิบัติ ปีการผลิต 2561/62
ที่ทางรัฐบาลจะจ่ายเงินค่าข้าวให้เกษตรกรตันละ 1 พันบาทและจ่ายให้กับสหกรณ์ 5 ร้อยบาทนั้นทางสหกรณ์ไม่สามารถนำเงินจำนวน 5 ร้อยบาทนั้นมาบริหารจัดข้าวได้เพราะไหนจะค่าคนงานค่าเครื่องจักรค่าลานตากสารพัดที่จะต้องมีการใช้เงินมาบริหารจัดการเพื่อที่จะได้ความที่มีคุณภาพและความชื้นต่ำ นายประพันธ์ กล่าวว่า เพื่อขอให้รัฐบาลทบทวนมาตรการช่วยเหลือ และรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางบางจังหวัด ได้ประชุมหารือร่วมกัน พร้อมลงมติเสนอข้อเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทราบ และหาแนวทางปฏิบัติ เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาข้าวและชาวนา ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาทุกฝ่ายอยู่ได้ และรัฐบาลให้ความไว้วางใจสหกรณ์ในการบริหารจัดการข้าว ขณะที่สหกรณ์มีศักยภาพมากพอ เช่น ฤดูกาลที่ผ่านมา สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด รวบรวมข้าวได้มากถึง 5 หมื่นตัน และเข้าสู่โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกของรัฐบาล 27,559 ตัน มีการเฉลี่ยคืนสมาชิกตันละ 500 บาท จึงอยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทบทวนใหม่ ซึ่งยังทันก่อนที่ชาวนาจะเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในฤดูกาลนี้
ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

03

Comments

comments

Comments are closed.