อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

32

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการนำจิตอาสาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า ” จิตอาสาพัฒนา ปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561” และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จย่า” โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายสักการะและนำกล่าวคำปฏิญาณ หน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งมีจิตอาสาพลเรือน ตำรวจ ทหาร และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกว่า 1,000 คน จากนั้นพร้อมใจกันปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่ว่างของวิทยาลัยสงฆ์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น และช่วยกันตัดหญ้า กำจัดวัชพืช และตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้และหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่งสวยงามในห้วงเดือนธันวาคมนี้และเกิดทัศนียภาพที่สวยงามในพื้นที่ของวิทยาลัยสงฆ์ต่อไป

Comments

comments

Comments are closed.