ผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก เดินสายมอบนโยบายสำคัญเพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

15

 

ผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก เดินสายมอบนโยบายสำคัญเพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง วางแผนแก้ 6 ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ชาวอำเภอบางกระทุ่ม

            วันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพบปะเยี่ยมเยียนส่วนราชการระดับอำเภอ ณ ศูนย์ประสานแผนท้องถิ่นประจำอำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก มีนายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม และหัวหน้าส่วนระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกแห่งในพื้นที่เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับทราบนโยบายการบริหาราชการแก่อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เน้นย้ำในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ เรื่องการพัฒนาการศึกษา ค้นหาครูดี นักเรียนเด่น รักความเป็นพิษณุโลก รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียน รู้ว่าตัวตนของเขาคืออะไร และเด็กต้องการเป็นอะไรในอนาคต เพื่อให้เด็กมีทั้ง IQและ EQ มีวินัยในตนเอง และเน้นการเรียนการสอน ให้เหมาะกับเด็กที่มีแตกต่างกัน การบริหารจัดการขยะ จังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (Phitsanulok the city of recyling) โดยเน้นให้ทุกบ้านจะต้องมีผู้รับผิดชอบเรื่องขยะทุกวัน 1 คนเพื่อแยกชนิดขยะเพื่อนำขยะรีไซเคิลไปขายสร้างรายได้กลับมา การแก้ไขปัญหาความยากจน ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยให้เน้นปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่สามารถนำมารับประทานได้เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนลง เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมถึงการรักษาความสะอาด พร้อมหาไม้ยืนต้นประจำอำเภอมาปลูกเพื่อให้ความเป็นเอกลักษณ์และเกิดความร่มรื่นสวยงาม ให้เห็นถึงอัตลักษณ์ ประเพณีวัฒนธรรม การสืบทอดทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน ของ อ.บางกระทุ่ม สอดรับการพัฒนาจังหวัด ให้ท้องที่จัดแผนงาน/โครงการ ในระดับพื้นที่โดยใช้กลไกล กรรมการหมู่บ้านสนับสนุนการวางแผนพัฒนา หมู่บ้าน ตำบล อำเภอจังหวัด เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อให้หมดไปในแผ่นดิน การจัดระเบียบสังคม สถานบริการโรงแรม และการเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งล่วงหน้าสำหรับปีหน้าที่จะมาถึงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภัยแล้งหรือประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด สุดท้ายนี้ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เตรียมผลักดันประเพณีประจำอำเภอ การแข่งขันเรือบก และ กล้วยตากผลิตภัณฑ์ประจำอำเภอ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น – ปชส.พิษณุโลก ข่าว/ภาพ

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5427″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

 

แชร์ไปยัง

Comments are closed.