อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

21

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้โครงการ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” ตำบลพลายชุมพล
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อโครงการ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลายชุมพล โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณฐพล นพณัฐธนากุล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมีนายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล , นายรังสันต์ อ่วมแจ้ง กำนันตำบลพลายชุมพล ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องจิตอาสาในตำบลพลายชุมพลกว่า 200 คน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการพร้อมใจช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายและทำความสะอาดบริเวณวัดในพื้นที่ตำบลพลายชุมพล ได้แก่ วัดพลายชุมพล, วัดตูม และวัดวังหิน รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล, โรงเรียนบ้านพลายชุมพล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพลและบริเวณเทศบาลพลายชุมพล.

Comments

comments

Comments are closed.