นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดเหล่าขวัญ

42

 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดเหล่าขวัญ

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดเหล่าขวัญ ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งร่วมเปลี่ยนผ้าสไบห่มพระประธานภายในพระอุโบสถและผ้าห่มองค์เจดีย์ภายในวัด จากนั้นร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ โดยมีขบวนนางฟ้า เทพเทวดา ยมฑูต เปรตอสูรกาย นำคณะสงฆ์ออกจากพระอุโบสถ รับบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียน จากพุทธศาสนิกชนที่มารอตักบาตรอย่างคับคั่ง สำหรับการตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นประเพณีที่ระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์ เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก โดยจำพรรษาอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา 1 พรรษา ซึ่งเมื่อออกพรรษาพระองค์ได้เสด็จกลับยังโลกมนุษย์ ณ เมืองสังกัสสคร ในครั้งนั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาจึงพากันไปรอตักบาตรเพื่อรับเสด็จเป็นจำนวนมาก โดยกล่าวกันว่า ในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ คือ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกันจึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก” คือ เปิดให้เห็นกันทั้ง 3 โลกนั้นเอง จนถือเป็นประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

Comments

comments

Comments are closed.