ธนาคารออมสินภาค 7 จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติประจำปี 2561 ภายใต้กิจกรรม “ออมสิน ออมบุญ ออมความดี”

06

 

ธนาคารออมสินภาค 7 จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติประจำปี 2561 ภายใต้กิจกรรม “ออมสิน ออมบุญ ออมความดี” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปได้กระปุกออมสินฟรี
ที่ธนาคารออมสินภาค 7 นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันออมแห่งชาติประจำปี 2561 โดยมีนายชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 7 กล่าวรายงานว่า กิจกรรม “ออมสิน ออมบุญ ออมความดี” ได้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออมรวมถึงให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมเงิน อันเป็นการสร้างวินัยทางการเงิน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนปัจจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ในโอกาสนี้ธนาคารออมสินได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมฝากเงินกับทางธนาคารตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จะได้รับกระปุกออมสินต่อยอดความมั่งคั่งเป็นที่ระลึก พร้อมกันนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ไปตั้งจุดรับบริจาคโลหิตและรับบริจาคร่างกายและอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย –  ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.