กกต.พิษณุโลก จัดการประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพิษณุโลก

39

 

กกต.พิษณุโลก จัดการประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอและปลัดอำเภอ ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยมี พันตำรวจโทวัชรินทร์ พิมพ์กะภีร์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการเลือกสมาชิกสภาของจังหวัดพิษณุโลก โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมชี้แจงความเข้าใจถึงรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ การดำเนินการต่างๆ เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดพิษณุโลกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด และเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประกาศบังคับใช้ จังหวัดพิษณุโลกจะสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยต่อไป
ซึ่งในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้มี 3 ระดับคือ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยในระดับอำเภอจะมีนายอำเภอเป็นประธานกรรมการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับอำเภอ ในระดับจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในระดับจังหวัด ส่วนในระดับประเทศจะมีกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนการรับสมัครจะรับสมัครที่อำเภอทุกแห่งพร้อมกันทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นผู้ประกาศวัน เวลารับสมัคร วันเลือกในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศอีกครั้งหนึ่ง เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประกาศบังคับใช้

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5465″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

แชร์ไปยัง

Comments are closed.