รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกแถลงข่าวการจัดงานและจำหน่ายสินค้า(EXPO) “มหกรรมขับเคลื่อนสินค้าภูมิปัญญาไทย”

22

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกแถลงข่าวการจัดงานและจำหน่ายสินค้า(EXPO) “มหกรรมขับเคลื่อนสินค้าภูมิปัญญาไทย”
วันนี้ เวลา 14.00 น. ณ ห้องอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์พิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าจังหวัดพิษณุโลก เดินทางเป็นประธานการแถลงข่าวงานแสดงและจำหน่ายสินค้า (EXPO) “มหกรรมขับเคลื่อนสินค้าภูมิปัญญาไทย” ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์) และนาย อารีย์ เดวี พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้
โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้กิจกรรมย่อยมหกรรมงานแสดงสินค้า (EXPO) ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุน โครงข่ายคมนาคมและระบบ Logistics ปีงบประมาณ 2561 งานแสดงสินค้า (EXPO) “มหกรรมขับเคลื่อนสินค้าภูมิปัญญาไทย” ในระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสนามหญ้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางการค้าของผู้ระกอบการภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 การขยายช่องทางการค้าและการร่วมมือทางเศรษฐกิจ พัฒนาเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ และระดับต่างประเทศ และเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้า สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าดี สินค้าเด่น ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์) ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับประเทศ และ ก้าวสู้ระดับนานาชาติ
โดยมีกำหนดเปิดงาน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณสนามหญ้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุรชัย มณีประกร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
สำหรับภายในงานได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น โซนเจรจาธุรกิจ และบูทแสดงสินค้า 200 บูท กิจกรรมการแสดงบนเวทีเพื่อแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก เป็นประจำทุกวัน และยังมีศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมาย สลับเปลี่ยนมาร่วมงาน และร้องเพลงในงานทุกวัน อาทิ เช่น นาว ทิสานาฏ ผู้รับบทดาวเรือง จากละครสายโลหิต เต๋า ภูศิลป์ ,โอ๊ต สุรศักดิ์ , นัท อติรุจ , จุ๊บ อิทธิกร
จึงขอเรียนเชิญประชาชนทุกท่าน ร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า (EXPO) “มหกรรมขับเคลื่อนสินค้าภูมิปัญญาไทย” ในวันและเวลาดังกล่าว / ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.