สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

14

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

(วันนี้ 9 พ.ย. 61) เวลา 09.50 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 700 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย ที่หอประชุมโรงเรียนพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย ต่อมา เมื่อเวลา 13.00 น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 500 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ลาว ที่หอประชุมโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานพร้อมกัน

ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต บ้านห้วยส้าน ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อช่วยบรรเทาความหนาว และเป็นขวัญกำลังใจ ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ครอบครัว นายชื่น บุญมา อายุ 77 ปี ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตก ร่างกายซีกขวาไม่มีแรง เป็นผู้ป่วยติดเตียง ราษฎรหมู่ 4 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย และครอบครัวนางปวก เมืองมาคำ อายุ 77 ปี ป่วยเป็นโรคหัวใจ เขาสะบ้าหลุด เดินไม่ได้ ราษฎรหมู่13 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จังหวัดเชียงราย แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 124 ตำบล 1,751 หมู่บ้าน ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงมีป่าไม้ปกคลุมบริเวณเทือกเขา มีชั้นความสูง 1,500 ถึง 2,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีที่ราบเป็นหย่อมๆ ในระหว่างเขาและตามลุ่มน้ำสำคัญ จังหวัดเชียงราย มีภูเขาล้อมรอบโดยเฉพาะทางทิศตะวันตกเป็นแนวเทือกเขาผีปันน้ำ ติดต่อกันเป็นแนวตลอดเขตจังหวัด ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 0.9 ถึง 1.0 องศาเซลเซียส สภาพอากาศ ของจังหวัดเชียงรายถือว่าหนาวจัดในพื้นที่ราบ อุณหภูมิจะอยู่ที่ 7 ถึง 9 องศาเซลเซียส ส่วนบนยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 0 ถึง 5 องศาเซลเซียส

Comments

comments

Comments are closed.