การคัดเลือกโครงการจากเรียงความของนักเรียน โครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง” ปีที่ 12

19

 

การคัดเลือกโครงการจากเรียงความของนักเรียน โครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง” ปีที่ 12 

เมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้ (7 พ.ย.) ที่ห้องประชุมห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาพิษณุโลก นายธงชัย พรมสวนา ผู้จัดการทั่วไปฯ พร้อมด้วย คุณพรรณี สัสดีแพง ผู้อำนวยการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จังหวัดพิษณุโลก คุณชญานุช ธนนันทจินดา ผู้จัดการสำนักข่าว ออนไลน์ พิดโลกนิวส์
คุณนิวัฒน์ ประสงค์ ผู้จัดการร้าน Super sport สาขาพิษณุโลก คุณอภิสรา ทองมา ผู้จัดการ Tops Market สาขาพิษณุโลก ร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินรอบคัดเลือกโครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง” ปีที่ 12 จากโรงเรียนที่ส่งเข้าคัดเลือกปี 2561 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย อำเภอเนินมะปราง โรงเรียนวัดเซิงหวาย อำเภอวัดโบสถ์ และโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย เนินมะปราง

โดยคัดเลือกโครงการจากเรียงความของนักเรียน และสำรวจสถานที่โรงเรียน ซึ่งจะต้องตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนระยะยาว คัดเหลือเพียง 1 โรงเรียนทั่วจังหวัดพิษณุโลก และส่งโครงการของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปยังสำนักงานใหญ่ เพื่อคัดเลือกจาก 33 โรงเรียนทั่วประเทศ ให้เหลือเพียง 1 โรงเรียนเท่านั้น

โดยแต่ละโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 33 โรงเรียน จะได้รับทุนจากโรบินสันโรงเรียนละ 30,000 บาท ส่วนโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้ชนะเลิศ จะได้รับทุนเพิ่มเป็น 300,000 บาท เพื่อขยายการให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในด้านการศึกษา สุขอนามัย การกีฬา และอื่นๆ ต่อไป  /  ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.