กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นำเครือข่ายพลังงาน 3 จังหวัดภาคอีสาน เยี่ยมชม” แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ “

02

 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นำคณะสื่อมวลชนและผู้นำท้องถิ่น 3 จังหวัดภาคอีสาน ศึกษาดูงานแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 เพื่อสร้างความรู้ด้านการดำเนินการด้านปิโตรเลียมและการพัฒนาการอยู่ร่วมกันกับชุมชนแบบยั่งยืน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น.โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานและกล่าวเสวนาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปิโตรเลียม โดยมีนายสันติ ทองวิลาศ นักธรณีวิทยาเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมวันนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้นำสื่อมวลชนและผู้นำท้องถิ่น 3 จังหวัดภาคอีสาน ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอุดรธานี กว่า 30 คน เข้าศึกษาดูงานแหล่งน้ำมันสิริกิต์ ที่อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่น และสื่อมวลชนท้องถิ่น ให้ได้รับทราบถึงกระบวนการสำรวจและการผลิตปิโตรเลียม อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 จังหวัดแถบภาคอีสานเดิมเป็นเครือข่ายพลังงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในโอกาสนี้จะเพิ่มพูนความรู้และความสามารถที่จะนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินงานด้านปิโตรเลียม นอกจากนี้ยังสามารถเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและสาธารณชนต่อไป
สำหรับรูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านการปิโตรเลียม ได้กำหนดเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นการรับฟังการบรรยายเรื่องสถานการณ์ปิโตรเลียมในปัจจุบัน ศักยภาพของแหล่งปิโตรเลียมในประเทศ และแนวทางการบริหารจัดการปิโตรเลียม สำหรับส่วนที่ 2 จะเป็นการศึกษาดูงานลงพื้นที่จริงในการผลิตปิโตรเลียม ที่แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และ 08 รูปผลผลิตทางการเกษตรของ ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัย ที่ได้มีการนำก๊าซธรรมชาติส่วนเกินจากการผลิตน้ำมันดิบไปใช้กับวิสาหกิจชุมชน แทนก๊าซหุงต้มโดยสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ถึงร้อยละ 50 ซึ่งนับเป็นผลงานความสำเร็จที่เห็นผลอย่างเป็นรูปประธรรม โครงการหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมดำเนินการกับบริษัทผู้ประกอบการด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ รู้จักใช้ก๊าซเพื่อทดแทนการใช้ก๊าซ LPG ทำให้ประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์พร้อมอย่างสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนตลอดจนสร้างความอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป / ทีมข่าวพิดโลกนิวส์   รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.